Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Blogi - Page 7 of 8 - Radonfix

03 joulu

Kirjoittaja

Radon aiheuttaa 300 keuhkosyöpää vuodessa – AIDS, hukkumiset, rattijuopot enemmän otsikoissa

3.12.2015 | Kirjoittaja |

HIV, rattijuopon aiheuttamat liikenneonnettomuudet, hukkumiset… Kaikista näistä saa helposti näyttäviä lehtiotsikoita. Sen sijaan ihmisten pitkäaikainen altistuminen sisäilman radonille sekä radonin vuosittain aiheuttamat 300 keuhkosyöpää unohtuvat helposti otsikoista. HIV-viruksen (AIDS) seurauksena kuoli vuonna 2013 Suomessa 4 ihmistä. Viime vuonna (2014) rattijuopumuksen seurauksessa kuoli tieliikenteessä 41 ihmistä. Hukkumalla suomalaisia kuoli samana vuonna 152 ihmistä, luku sisältää myös vesiliikenteen ja ulkomailla hukkuneet. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

25 marras

Kirjoittaja

Allergia- ja astmaliiton sekä Omakotiliiton jäsenille radonmittaus etuhintaan

25.11.2015 | Kirjoittaja |

Sisäilman radon on merkittävä terveysriski. Arviolta puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin radonista, joka aiheuttaa maassamme vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta. Varsinkin Etelä-Suomen harjualueilla sekä muilla tunnetuilla radonalueilla sijaitsevien kotien radonpitoisuus tulisikin suositusten mukaan mitata 5 vuoden välein.

Allergia- ja astmaliiton sekä Omakotiliiton jäsenet saavat valtakunnallisena jäsenetuna alennusta AlphaRadon-radonmittauksesta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

16 marras

Kirjoittaja

Älä luota pikamittareihin – vain pitkäaikaismittauksilla selviää todellinen radontaso

16.11.2015 | Kirjoittaja |

pikamittaus_vs_pitkaaikaismittaus
Viranomaisten asettamat raja-arvot radontasolle ovat aina vuosikeskiarvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti ja todellisen radonvuosikeskiarvon mittaamiseksi radonmittaus tulee suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä mittausmenetelmällä.

Pikamittareiden antamia tuloksia ei voi luotettavasti muuntaa vuosikeskiarvoiksi, eivätkä ne täten anna varmaa kuvaa asunnon tai työpaikan radontasosta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

09 marras

Kirjoittaja

STUKin hyväksyntä – laadukkaan radonmittauksen tae

9.11.2015 | Kirjoittaja |

Alpharadon_stuk_hyvaksynta

On ensiarvoisen tärkeää, että radonmittaukset suoritetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymillä mittausmenetelmillä. Jotta mittausmenetelmälle myönnetään STUKin hyväksyntä, täytyy radonmittauksia tarjoavan tahon todistaa säännöllisesti mittausmenetelmänsä laatu: Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

05 marras

Kirjoittaja

Huolehdi terveydestäsi – Euroopan radonturvallisuuspäivä 7.11.

5.11.2015 | Kirjoittaja |

ERD 2015

Euroopan radonjärjestö (ERA) haluaa muistuttaa kaikkia eurooppalaisia radonin vaaroista ja radontorjunnan tärkeydestä. Marraskuun 7. päivä vietetään ensimmäistä eurooppalaista radonturvallisuuspäivää, Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

16 loka

Kirjoittaja

Korkea radonpitoisuus – kiinteistössä oleva merkittävä virhe

16.10.2015 | Kirjoittaja |

Kun kiinteistön myyjänä toimii kuolinpesä, on ostajan usein vaikea osoittaa myyjätahon eli kuolinpesän osakkaiden olleen tietoisia kiinteistön virheistä. Tällaisissa tapauksissa korvausvaatimuksia arvioidaan kuluttajariitalautakunnissa vain piilevien (salaisten) virheiden kannalta. Näissä tapauksissa virheiden on oltava merkityksellisiä, jotta korvattavuuskynnys täyttyisi. Vaarallisen korkeat radonpitoisuudet on ratkaisuissa arvioitu merkittäväksi laatuvirheeksi ja täten myyjän korvattaviksi. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

06 loka

Kirjoittaja

Radon työpaikoilla

6.10.2015 | Kirjoittaja |

Radonille altistuminen työpaikoilla on merkittävä terveysriski. Työpaikkojen, päiväkotien, koulujen ja julkisten tilojen radonarvo ei määräysten mukaan saa ylittää 400 Bq/m³.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeen mukaan työpaikkojen radonmittaus on pakollinen tiettyjen kuntien alueilla. Tällaisissa kunnissa pientaloista mitatuista radonin vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³. Linkki STUK:in kuntaluetteloon on tämän artikkelin lopussa. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

03 loka

Kirjoittaja

Radonista 300 keuhkosyöpää vuodessa

3.10.2015 | Kirjoittaja |

Rakennusten sisäilmassa esiintyvä radon on toiseksi merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja tupakoinnin jälkeen. Suomessa vuosittain todetuista parista tuhannesta keuhkosyöpätapauksesta noin 300 johtuu radonista. Radon lisää entisestään erityisesti tupakoivien keuhkosyöpäriskiä. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

02 loka

Kirjoittaja

Radonmittauskauden lähestyessä

2.10.2015 | Kirjoittaja |

Kaunis alkusyksy on kääntymässä harmaammaksi. Tätä kirjoitettaessa ulkona tuntuu ensimmäisen syysmyrskyn merkkejä. Lappiin on luvattu ensilumi. Syksyn harmaus tuo mukanaan paljon hyvääkin. Marraskuun alun lähestyessä on hyvä alkaa panostaa oman elinympäristönsä asuinturvallisuuteen. Säteilyturvakeskus (STUK) suosittelee kaikkien maan radonalueilla sijaitsevien kotien ja työpaikkojen radonarvojen mittausta. Radonmittauskausi alkaa marraskuun alussa. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

18 syys

Kirjoittaja

Radonjärjestelmät – laatua vai “laatua”?

18.9.2015 | Kirjoittaja |

lokakuu 2011 065

Radonin torjunnassa on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota työn laatuun. RadonFixin asentajilla on kerrottavanaan monta varoittavaa esimerkkiä siitä, miten uudiskohteissakin on rakennusvaiheessa laiminlyöty radonturvallisuus. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin