Image Image Image Image Image Image Image Image Image

09 marras

Kirjoittaja

STUKin hyväksyntä – laadukkaan radonmittauksen tae

9.11.2015 | Kirjoittaja |

Alpharadon_stuk_hyvaksynta

On ensiarvoisen tärkeää, että radonmittaukset suoritetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymillä mittausmenetelmillä. Jotta mittausmenetelmälle myönnetään STUKin hyväksyntä, täytyy radonmittauksia tarjoavan tahon todistaa säännöllisesti mittausmenetelmänsä laatu: laboratorion käyttämät analyysilaitteet tulee kalibroida ja laboratorion luotettavuus ja pätevyys todeta.

Vain STUKin virallisesti sertifioimat mittausmenetelmät mittaavat radontason taatusti luotettavasti. STUKin hyväksynnän saaneet ulkopuolisten yritysten suorittamat mittaukset ovat yhtä luotettavia kuin STUKin omat mittaukset.

RadonFix Suomi Oy:n markkinoimalla AlphaRadon-mittausmenetelmällä on Säteilyturvakeskuksen hyväksyntä sekä asuntojen että työpaikkojen radonmittauksiin. Menetelmää käytetään myös muissa EU-maissa, esimerkiksi Irlannissa ja Iso-Britanniassa.

STUKin hyväksymät radonmittausmenetelmät: http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/stukin-hyvaksymat-radonmittausmenetelmat

Facebooktwitterlinkedin