Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 marras

Kirjoittaja

Älä luota pikamittareihin – vain pitkäaikaismittauksilla selviää todellinen radontaso

16.11.2015 | Kirjoittaja |

pikamittaus_vs_pitkaaikaismittaus
Viranomaisten asettamat raja-arvot radontasolle ovat aina vuosikeskiarvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti ja todellisen radonvuosikeskiarvon mittaamiseksi radonmittaus tulee suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä mittausmenetelmällä.

Pikamittareiden antamia tuloksia ei voi luotettavasti muuntaa vuosikeskiarvoiksi, eivätkä ne täten anna varmaa kuvaa asunnon tai työpaikan radontasosta. Keuhkosyövän torjunnassa on ensiarvoisen tärkeä selvittää saatu säteilyaltistus eli radonin todellinen vuosikeskiarvo.

Radonin todellinen vuosikeskiarvo saadaan selville suorittamalla mittaus yhtäjaksoisesti, noin kahden kuukauden ajan, STUKin hyväksymillä mittauspurkeilla. Mittauksen tulee tapahtua marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Useampikerroksisissa taloissa tulee yksi mittauspurkki sijoittaa talon alimpaan kerrokseen ja toinen purkki toiseen kerrokseen.

RadonFixin tarjoama AlphaRadon-menetelmä on Säteilyturvakeskuksen hyväksymä, korkealuokkainen radonin pitkäaikaiskeskiarvon mittausmenetelmä sekä asuinrakennuksiin että työpaikoille.

Pikamittarit antavat kyllä tuloksia nopeasti, mutta saadut tulokset eivät valitettavasti anna oikeaa kuvaa todellisesta radonaltistuksesta.

Lisätietoa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymistä radonmittausmenetelmistä löytää heidän verkkosivuiltaan: http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/stukin-hyvaksymat-radonmittausmenetelmat

Facebooktwitterlinkedin