Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 loka

Kirjoittaja

Korkea radonpitoisuus – kiinteistössä oleva merkittävä virhe

16.10.2015 | Kirjoittaja |

Kun kiinteistön myyjänä toimii kuolinpesä, on ostajan usein vaikea osoittaa myyjätahon eli kuolinpesän osakkaiden olleen tietoisia kiinteistön virheistä. Tällaisissa tapauksissa korvausvaatimuksia arvioidaan kuluttajariitalautakunnissa vain piilevien (salaisten) virheiden kannalta. Näissä tapauksissa virheiden on oltava merkityksellisiä, jotta korvattavuuskynnys täyttyisi. Vaarallisen korkeat radonpitoisuudet on ratkaisuissa arvioitu merkittäväksi laatuvirheeksi ja täten myyjän korvattaviksi.

Esimerkkitapauksessa vuodelta 2014* lautakunta ei pitänyt kiinteistön kosteusvaurioita merkittävänä virheenä – rakennuksen iän, vain tyydyttäväksi myyntiesitteessä mainitun kunnon sekä myyjäksi mainitun perikunnan vuoksi. Sen sijaan kiinteistössä havaittu korkea radonpitoisuus oli merkittävä virhe vaarallisuutensa vuoksi. Lautakunta suosittelikin hinnanalennusta sen osalta.

Suosittelemmekin kaikille kiinteistönsä myyntiä harkitseville – niin asukkaille kuin esim. kuolinpesille – radonpitoisuuden pitkäaikaismittausta. Radonkaasu on mauton ja hajuton eikä sitä voi havaita aistinvaraisesti. Radonin pitkäaikaismittaus kestää noin 2 kuukautta ja on hinnaltaan edullinen, varsinkin verrattuna mahdollisiin oikeusjuttuihin tulevan ostajan kanssa.

* Lisätietoa esimerkkitapauksesta, Kuluttajariitalautakunnan diaarinumero 662/82/2012: http://www.kuluttajariita.fi/fi/index/kuluttajariitalautakuntaratkaisut/kuluttajariitalautakuntaratkaisu/1394004634442.html

Facebooktwitterlinkedin