Image Image Image Image Image Image Image Image Image

11 joulu

Kirjoittaja

Radon, Suomen erityisongelma

11.12.2015 | Kirjoittaja |

Tuoreissa eurooppalaisissa syöpäsuosituksissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös elinympäristön säteilyarvoihin. Korkeat radonarvot ovat erityisesti pohjoisen Euroopan ongelma: Suomessa ne johtuvat erityisesti kallioperästä, ilmastosta sekä rakennustekniikasta. Raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia esiintyy ympäri maan, erityisesti Lahden seudulla, Pirkanmaalla ja Itä-Uudellamaalla. Suurin osa radonasunnoista sijaitsee Salpausselkä-muodostumilla tai harjualueilla. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan kaikkien näillä alueilla sijaitsevien asuntojen ja työpaikkojen radonpitoisuus kannattaa mitata.

Suomen kallioperästä yli 50 % koostuu graniittisista kivilajeista. Graniitin uraanipitoisuus on keskimääräistä korkeampi. Radon on uraanin hajoamissarjaan kuuluva radioaktiivinen tytärnuklidi. Suomalaisen saama keskimääräinen säteilyannos vuodessa on 3,7 millisievertiä ja noin puolet (54 %) tästä tulee sisäilman radonista.

Sosiaali-ja terveysministeriön päätöksen (n:o 944/92) mukaan asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saa ylittää arvoa 400 Bq/m³. Uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m³. Mikäli huoneilman radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m³, tulee korjaustoimenpiteisiin ryhtyä. Suomalaisten asuntojen keskimääräinen radonpitoisuus on 96 Bq/m³.

Lähteet:

STUK. Radon Suomessa: http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa

M. Turunen. Geologia. fi. Suomen kallioperä. http://www.geologia.fi/index.php/2011-12-21-12-30-30/2011-12-21-12-39-11/2011-12-21-12-39-38/suomen-kallioperae

Geologian tutkimuskeskus. Uraani – ydinvoiman energiametalli. http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/uraani/

Facebooktwitterlinkedin