Image Image Image Image Image Image Image Image Image

tammikuu 2016 - Radonfix

29 tammi

Kirjoittaja

Mittaustuloksissa löytynyt paljon korkeita radonarvoja

29.1.2016 | Kirjoittaja |

Kuluvalla mittauskaudella suoritetuista AlphaRadon-pitkäaikaismittauksista yli 40 prosentissa asunnon sisäilman radonarvo on ylittänyt 200 Bq/m³. Uusissa rakennuksissa tällainen radonarvo on rakennusvirhe.

Suomen rakentamismääräysten mukaan sekä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella uusien rakennusten sisäilman radonpitoisuus ei saa ylittää 200 Bq/m³. Säteilyturvakeskus suosittelee, että uusi asukas mittauttaisi asunnon radonpitoisuuden mahdollisimman pian sisäänmuuton jälkeen. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

20 tammi

Kirjoittaja

Työpaikkojen radonturvallisuudesta huolehdittava paremmin

20.1.2016 | Kirjoittaja |

Radonmittaus on Suomessa pakollinen tiettyjen kuntien työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Mittausvelvollisuus koskee sekä itse omistetuissa toimitiloissa että vuokralaisena toimivia työnantajia. Sen sijaan mahdolliset radonkorjaukset kuuluvat kiinteistön omistajalle. Työpaikkojen ja julkisten tilojen radonarvo ei saa ylittää 400 Bq/m³. Työpaikkojen radonmittaus on pakollista 61 kunnassa ympäri Suomen. Velvollisuus koskee niin yrityksiä kuin julkisen alan työnantajia.
Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

14 tammi

Kirjoittaja

Kiinteistön ostaja tai myyjä: varmista kohteen radonturvallisuus

14.1.2016 | Kirjoittaja |

Kiinteistökauppoja hierottaessa sekä ostajan että myyjän kannattaa varmistua siitä, että kaikki tarvittavat todistukset ja selvitykset on esitetty luotettavasti. Helsingin hovioikeus antoi kesäkuussa 2015 tuomion koskien tunnetulla radonalueella sijaitsevassa kiinteistössä ilmenneitä rakennusvirheitä (diaarinumero S 14/1027).

Kiinteistössä oli mitattu radonin tavoitearvot ylittävä radonpitoisuus muutama vuosi aiemmin. Kiinteistön ostajalle tai kiinteistönvälittäjälle ei kuitenkaan ollut kerrottu Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

08 tammi

Kirjoittaja

Kylmä talvi parasta radonmittausaikaa

8.1.2016 | Kirjoittaja |

Ulkona paukkuu pakkanen. Talvi on totisesti täällä. Talven kylmin aika on hyvä hyödyntää myös oman kodin turvallisuuden parantamiseen. Talvisin asuntoihin pääsee ulkoa enemmän radonia kuin kesäkaudella. Tämä johtuu ulko- ja sisäilman välisen lämpötilaeron sekä koneellisen ilmanvaihdon aiheuttamasta alipaineesta sisätiloissa. Mitä kylmempi ulkona on, sitä suurempi on asunnon sisäilman radonpitoisuus. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin