Image Image Image Image Image Image Image Image Image

marraskuu 2015 - Radonfix

25 marras

Kirjoittaja

Allergia- ja astmaliiton sekä Omakotiliiton jäsenille radonmittaus etuhintaan

25.11.2015 | Kirjoittaja |

Sisäilman radon on merkittävä terveysriski. Arviolta puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin radonista, joka aiheuttaa maassamme vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta. Varsinkin Etelä-Suomen harjualueilla sekä muilla tunnetuilla radonalueilla sijaitsevien kotien radonpitoisuus tulisikin suositusten mukaan mitata 5 vuoden välein.

Allergia- ja astmaliiton sekä Omakotiliiton jäsenet saavat valtakunnallisena jäsenetuna alennusta AlphaRadon-radonmittauksesta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

16 marras

Kirjoittaja

Älä luota pikamittareihin – vain pitkäaikaismittauksilla selviää todellinen radontaso

16.11.2015 | Kirjoittaja |

pikamittaus_vs_pitkaaikaismittaus
Viranomaisten asettamat raja-arvot radontasolle ovat aina vuosikeskiarvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti ja todellisen radonvuosikeskiarvon mittaamiseksi radonmittaus tulee suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä mittausmenetelmällä.

Pikamittareiden antamia tuloksia ei voi luotettavasti muuntaa vuosikeskiarvoiksi, eivätkä ne täten anna varmaa kuvaa asunnon tai työpaikan radontasosta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

09 marras

Kirjoittaja

STUKin hyväksyntä – laadukkaan radonmittauksen tae

9.11.2015 | Kirjoittaja |

Alpharadon_stuk_hyvaksynta

On ensiarvoisen tärkeää, että radonmittaukset suoritetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymillä mittausmenetelmillä. Jotta mittausmenetelmälle myönnetään STUKin hyväksyntä, täytyy radonmittauksia tarjoavan tahon todistaa säännöllisesti mittausmenetelmänsä laatu: Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

05 marras

Kirjoittaja

Huolehdi terveydestäsi – Euroopan radonturvallisuuspäivä 7.11.

5.11.2015 | Kirjoittaja |

ERD 2015

Euroopan radonjärjestö (ERA) haluaa muistuttaa kaikkia eurooppalaisia radonin vaaroista ja radontorjunnan tärkeydestä. Marraskuun 7. päivä vietetään ensimmäistä eurooppalaista radonturvallisuuspäivää, Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin