Image Image Image Image Image Image Image Image Image

helmikuu 2017 - Radonfix

20 helmi

Kirjoittaja

Kevätaurinko kohta lämmittää: radonmittauskausi päättymässä

20.2.2017 | Kirjoittaja |

radon_purkki

Asuntojen sisäilman radonmittaus voidaan tehdä luotettavasti ainoastaan kahden kuukauden pitkäaikaismittauksella. Mittaus suoritetaan 1.11. – 30.4. välisenä aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mittaus tulee aloittaa viimeistään helmikuun lopussa. Kannattaa siis toimia nopeasti, onhan radonin aiheuttama säteily merkittävä keuhkosyöpäriski. Radonia ei voi havaita aistinvaraisesti, eikä asunnon radonpitoisuutta näin ollen saa selville kuin mittaamalla.

Lisätietoja radonista ja sen vaaroista saa esimerkiksi Säteilyturvakeskuksen (STUK) verkkosivuilta: http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-aiheuttaa-keuhkosyopaa

Facebooktwitterlinkedin

13 helmi

Kirjoittaja

Säteilyturvakeskus tutki: uusien pientalojen radonarvoissa myönteistä kehitystä

13.2.2017 | Kirjoittaja |

okt02
tiivistys

Säteilyturvakeskus STUK on tutkinut otantatutkimuksena uusien, marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välisenä aikana rakennusluvan saaneiden pientalojen radonpitoisuuksia. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin noin viisi vuotta aiemmin valmistuneiden pientalojen radonarvoista. Radonmittaukset osoittivat myönteistä kehitystä: uusien talojen radonpitoisuudet olivat keskimäärin noin neljänneksen pienemmät kuin edellisessä mittauksessa tutkittujen, vuosina 2006-2008 valmistuneiden talojen radonpitoisuudet. Erityisen myönteistä kehitys oli ollut korkean radonriskin alueilla Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä.

Uudet, tiukentuneet viranomaismääräykset ja niistä johtuva radonturvallisempi rakentaminen ovat STUKin mukaan todennäköisesti tämän myönteisen kehityksen taustalla. Myös tietoisuus radonin vaaroista on epäilemättä lisääntynyt suomalaisten keskuudessa.

Vaikka uusien pientalojen radonarvot ovat kehittyneetkin ilmeisen suotuisasti, on Suomessa kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä radonturvallisuuden eteen. Suurin osa pahimpienkaan radonalueiden asukkaista ei tiedä kotinsa radontasoa.

Radonmittaus on edullinen ja helppo tapa selvittää oman kodin radonarvo. Kahden kuukauden pitkäaikaismittauksen voi tehdä 30.4. mennessä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vielä on parisen viikkoa aikaa tilata edullinen ja STUK-hyväksytty AlphaRadon-mittauspurkki.
Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

01 helmi

Kirjoittaja

Talvikaudella radonpitoisuudet korkeimmillaan

1.2.2017 | Kirjoittaja |

purkki_kasi_poyta

Rakennukseen maaperästä tai vedestä kulkeutuva radonmäärä vaihtelee niin säätilan, vuodenajan kuin kellonajankin mukaan. Samoin rakennuksen ilmanvaihdolla on suuri vaikutus radonmääriin. Talvella sisäilmaan pääsee kulkeutumaan selvästi enemmän radonia kuin kesäkaudella. Tämä johtuu sisäilman ja ulkoilman välisestä paine-erosta.

Koska radonia ei voi nähdä, maistaa tai haistaa, täytyy rakennuksen radonpitoisuus selvittää aina mittaamalla. RadonFix suosittelee käyttämään korkealaatuisia, Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymiä AlphaRadon-mittauspurkkeja.

Jotta saadaan mitattua asunnon tai työpaikan todellinen radonarvo, täytyy radonmittaus tehdä hyväksytyllä pitkäaikaismittarilla. Kaksi kuukautta kestävä pitkäaikaismittaus tehdään mittauskaudella eli 1.11. – 30.4. välisenä aikana. Radonpitoisuuksien voimakas vaihtelu vuodenajoittain on syynä siihen, että mittaus on tehtävä nimenomaan talvella. Silloin radonarvot ovat korkeimmillaan. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin