Image Image Image Image Image Image Image Image Image

heinäkuu 2016 - Radonfix

29 heinä

Kirjoittaja

Julkisten rakennusten radonongelmasta – ei kovin mediaseksikästä

29.7.2016 | Kirjoittaja |

Ylen pääuutislähetyksessä oli keskellä heinäkuuta insertti tärkeästä aiheesta: julkisten tilojen radonpitoisuuksista. Säteilyturvakeskus on erittäin huolestunut siitä, ettei julkisten tilojen radonpitoisuuksia seurata riittävästi edes tunnetuilla radonalueilla Suomessa. Koska työpaikoilla suoritetuista radonmittauksista tulee raportoida vain mikäli radonarvo 400 Bq/m³ ylittyy, ei STUKilla ole itse asiassa edes tietoa siitä, millä mallilla yksityisten työpaikkojen ja julkisten tilojen radonmittaukset ovat.

Työpaikkojen radonmittaukset ovat tietyin poikkeuksin pakollisia ns. radonkunnissa sijaitsevissa työpaikoissa. Radonkunnaksi kutsutaan sellaista kuntaa, jonka alueella tehdyistä pientalojen radonmittauksista vähintään 10 % ylittää raja-arvon 400 Bq/m³. Lista radonkunnista löytyy STUKin sivuilta.

Radon kertyy ihmisen elimistöön pitkävaikutteisesti. Altistuminen korkeille radonarvoille alkaa pahimmassa tapauksessa jo päiväkodissa. Nuorena alkanut altistuminen säteilylle on todella vakava asia! Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

12 heinä

Kirjoittaja

Radon – pohjoiseurooppalaisten vitsaus

12.7.2016 | Kirjoittaja |

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa asuntojen radonpitoisuudet ovat Euroopan korkeinta tasoa. Suomessa asuntojen keskimääräinen radonpitoisuus on 96 Bq/m³, kun taas esimerkiksi Saksassa se on 50 Bq/m³, Ranskassa 66 Bq/m³ ja Englannissa 20 Bq/m³. Ruotsissa ja Norjassa asuntojen keskimääräinen radonpitoisuus on Suomeakin korkeampi.

Erityisen korkeita radonarvoja mitataan pientaloasunnoissa. Suomessa pientaloasuntojen keskimääräinen radonpitoisuus on 121 Bq/m³. Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan noin 15 %:ssa maamme pientaloista ylitetään radonarvo 200 Bq/m³ eli uudisrakennusten korkein sallittu radonpitoisuus. Toki tämä 15 % kaikista pientaloista sisältää myös vanhempaa rakennuskantaa. Vanhojen rakennusten korkein sallittu radonarvo on 400 Bq/m³.

Syyt korkeisiin radonpitoisuuksiin löytyvät niin maaperästä, ilmastosta kuin rakennustekniikasta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin