Image Image Image Image Image Image Image Image Image

03 joulu

Kirjoittaja

Radon aiheuttaa 300 keuhkosyöpää vuodessa – AIDS, hukkumiset, rattijuopot enemmän otsikoissa

3.12.2015 | Kirjoittaja |

HIV, rattijuopon aiheuttamat liikenneonnettomuudet, hukkumiset… Kaikista näistä saa helposti näyttäviä lehtiotsikoita. Sen sijaan ihmisten pitkäaikainen altistuminen sisäilman radonille sekä radonin vuosittain aiheuttamat 300 keuhkosyöpää unohtuvat helposti otsikoista. HIV-viruksen (AIDS) seurauksena kuoli vuonna 2013 Suomessa 4 ihmistä. Viime vuonna (2014) rattijuopumuksen seurauksessa kuoli tieliikenteessä 41 ihmistä. Hukkumalla suomalaisia kuoli samana vuonna 152 ihmistä, luku sisältää myös vesiliikenteen ja ulkomailla hukkuneet.

Toki on tärkeä ehkäistä ihan kaikkia turhia kuolemantapauksia. Ihmiset olisi kuitenkin saatava kiinnittämään enemmän huomiota oman kotinsa ja työpaikkansa terveellisyyteen. Radon on näkymätön, hajuton ja mauton jalokaasu, eikä sen haitallisuutta tule välttämättä ajatelleeksi. Radon muodostaa kuitenkin huomattavan terveysriskin: se aiheuttaa vuosittain maassamme noin 300 keuhkosyöpää. Erityisen haitallista radon on tupakoitsijoille, joiden keuhkosyöpäriskiä se lisää entisestään.

Lähteitä:

Tilastokeskus. Suomalaisten peruskuolinsyyt 2013. http://www.stat.fi/til/ksyyt/2013/ksyyt_2013_2014-12-30_tau_001_fi.html

Liikenneturva. Tilastokatsaus rattijuopumustapauksissa. https://www.liikenneturva.fi/sites/default/files/materiaalit/Tutkittua/Tilastot/tilastokatsaukset/tilastokatsaus_rattijuopumus.pdf

Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Hukkuneiden ennakkotilasto 2014. http://www.suh.fi/tiedotus/hukkumistilastot/hukkumiset_2014

Facebooktwitterlinkedin