Image Image Image Image Image Image Image Image Image

20 tammi

Kirjoittaja

Työpaikkojen radonturvallisuudesta huolehdittava paremmin

20.1.2016 | Kirjoittaja |

Radonmittaus on Suomessa pakollinen tiettyjen kuntien työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Mittausvelvollisuus koskee sekä itse omistetuissa toimitiloissa että vuokralaisena toimivia työnantajia. Sen sijaan mahdolliset radonkorjaukset kuuluvat kiinteistön omistajalle. Työpaikkojen ja julkisten tilojen radonarvo ei saa ylittää 400 Bq/m³. Työpaikkojen radonmittaus on pakollista 61 kunnassa ympäri Suomen. Velvollisuus koskee niin yrityksiä kuin julkisen alan työnantajia.

Luettelo kunnista löytyy Säteilyturvakeskuksen sivuilta: http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Lähteet ja lisätietoa: Itä-Häme. 13.1.2016. Radonmittaus tekemättä monilla työpaikoilla. http://www.itahame.fi/Uutiset/2016/01/13/radonmittaus-tekematta-monilla-tyopaikoilla

ST 12.1. Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa. 2.2.2011. http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/ST12-1

Facebooktwitterlinkedin