Image Image Image Image Image Image Image Image Image

29 tammi

Kirjoittaja

Mittaustuloksissa löytynyt paljon korkeita radonarvoja

29.1.2016 | Kirjoittaja |

Kuluvalla mittauskaudella suoritetuista AlphaRadon-pitkäaikaismittauksista yli 40 prosentissa asunnon sisäilman radonarvo on ylittänyt 200 Bq/m³. Uusissa rakennuksissa tällainen radonarvo on rakennusvirhe.

Suomen rakentamismääräysten mukaan sekä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella uusien rakennusten sisäilman radonpitoisuus ei saa ylittää 200 Bq/m³. Säteilyturvakeskus suosittelee, että uusi asukas mittauttaisi asunnon radonpitoisuuden mahdollisimman pian sisäänmuuton jälkeen.

Uudiskohteissa jo 200 Bq/m³ ylitys katsotaan tosiaan rakennusvirheeksi ja rakennuttajan on se korjattava. Mikäli vanhan asunnon radonarvo on välillä 200 – 300 Bq/m³, suositellaan asuntoon helposti toteutettavia korjaustoimenpiteitä, esimerkiksi ilmanvaihdon parannus saattaa tällöin riittää. Mikäli radonarvo ylittää 400 Bq/m³, kysymyksessä on vakava terveysriski asukkaille ja korjaustoimenpiteisiin tulee ryhtyä.

Radonmittauskausi päättyy huhtikuun lopussa. Koska kahden kuukauden pitkäaikaismittaus on ainoa luotettava tapa selvittää asunnon todellinen radontaso, suosittelemme tilaamaan AlphaRadon-mittauspurkit helmikuun loppuun mennessä.

Lisätietoa rakennusmääräyksistä sekä radonin raja-arvoista:

http://www.stuk.fi/aiheet/radon/asuntojen-radonia-koskevat-enimmaisarvot-ja-maaraykset

http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-uudisrakentamisessa/maaraykset-ja-ohjeet-uudisrakentamisessa
https://radonfix.fi/tietoa-radonista/radonin-raja-arvot/

Facebooktwitterlinkedin