Image Image Image Image Image Image Image Image Image

13 helmi

Kirjoittaja

Säteilyturvakeskus tutki: uusien pientalojen radonarvoissa myönteistä kehitystä

13.2.2017 | Kirjoittaja |

okt02
tiivistys

Säteilyturvakeskus STUK on tutkinut otantatutkimuksena uusien, marraskuun 2012 ja lokakuun 2013 välisenä aikana rakennusluvan saaneiden pientalojen radonpitoisuuksia. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin noin viisi vuotta aiemmin valmistuneiden pientalojen radonarvoista. Radonmittaukset osoittivat myönteistä kehitystä: uusien talojen radonpitoisuudet olivat keskimäärin noin neljänneksen pienemmät kuin edellisessä mittauksessa tutkittujen, vuosina 2006-2008 valmistuneiden talojen radonpitoisuudet. Erityisen myönteistä kehitys oli ollut korkean radonriskin alueilla Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä.

Uudet, tiukentuneet viranomaismääräykset ja niistä johtuva radonturvallisempi rakentaminen ovat STUKin mukaan todennäköisesti tämän myönteisen kehityksen taustalla. Myös tietoisuus radonin vaaroista on epäilemättä lisääntynyt suomalaisten keskuudessa.

Vaikka uusien pientalojen radonarvot ovat kehittyneetkin ilmeisen suotuisasti, on Suomessa kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä radonturvallisuuden eteen. Suurin osa pahimpienkaan radonalueiden asukkaista ei tiedä kotinsa radontasoa.

Radonmittaus on edullinen ja helppo tapa selvittää oman kodin radonarvo. Kahden kuukauden pitkäaikaismittauksen voi tehdä 30.4. mennessä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että vielä on parisen viikkoa aikaa tilata edullinen ja STUK-hyväksytty AlphaRadon-mittauspurkki.

Lähteet ja lisätietoa.

STUK. Uusien talojen radonpitoisuudet ovat pienentyneet. 31.01.2017. Luettavissa:
http://www.stuk.fi/-/uusien-talojen-radonpitoisuudet-ovat-pienentyneet

Facebooktwitterlinkedin