Image Image Image Image Image Image Image Image Image

01 helmi

Kirjoittaja

Talvikaudella radonpitoisuudet korkeimmillaan

1.2.2017 | Kirjoittaja |

purkki_kasi_poyta

Rakennukseen maaperästä tai vedestä kulkeutuva radonmäärä vaihtelee niin säätilan, vuodenajan kuin kellonajankin mukaan. Samoin rakennuksen ilmanvaihdolla on suuri vaikutus radonmääriin. Talvella sisäilmaan pääsee kulkeutumaan selvästi enemmän radonia kuin kesäkaudella. Tämä johtuu sisäilman ja ulkoilman välisestä paine-erosta.

Koska radonia ei voi nähdä, maistaa tai haistaa, täytyy rakennuksen radonpitoisuus selvittää aina mittaamalla. RadonFix suosittelee käyttämään korkealaatuisia, Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymiä AlphaRadon-mittauspurkkeja.

Jotta saadaan mitattua asunnon tai työpaikan todellinen radonarvo, täytyy radonmittaus tehdä hyväksytyllä pitkäaikaismittarilla. Kaksi kuukautta kestävä pitkäaikaismittaus tehdään mittauskaudella eli 1.11. – 30.4. välisenä aikana. Radonpitoisuuksien voimakas vaihtelu vuodenajoittain on syynä siihen, että mittaus on tehtävä nimenomaan talvella. Silloin radonarvot ovat korkeimmillaan.

Radonmittaus tulee siis aloittaa viimeistään helmikuun lopussa. Kahden kuukauden mittausajan jälkeen radonmittauspurkki palautetaan AlphaRadon-tutkimuslaboratorioon analysoitavaksi. Palautuskuoren postimaksu on valmiiksi maksettu. Mittauskauden loppupuolella laboratoriossa voi olla ruuhkaa, joten mittaus kannattaa aloittaa ajoissa. Tämän vuoden mittausten paras sesonki onkin juuri nyt!

Facebooktwitterlinkedin