Image Image Image Image Image Image Image Image Image

29 heinä

Kirjoittaja

Julkisten rakennusten radonongelmasta – ei kovin mediaseksikästä

29.7.2016 | Kirjoittaja |

Ylen pääuutislähetyksessä oli keskellä heinäkuuta insertti tärkeästä aiheesta: julkisten tilojen radonpitoisuuksista. Säteilyturvakeskus on erittäin huolestunut siitä, ettei julkisten tilojen radonpitoisuuksia seurata riittävästi edes tunnetuilla radonalueilla Suomessa. Koska työpaikoilla suoritetuista radonmittauksista tulee raportoida vain mikäli radonarvo 400 Bq/m³ ylittyy, ei STUKilla ole itse asiassa edes tietoa siitä, millä mallilla yksityisten työpaikkojen ja julkisten tilojen radonmittaukset ovat.

Työpaikkojen radonmittaukset ovat tietyin poikkeuksin pakollisia ns. radonkunnissa sijaitsevissa työpaikoissa. Radonkunnaksi kutsutaan sellaista kuntaa, jonka alueella tehdyistä pientalojen radonmittauksista vähintään 10 % ylittää raja-arvon 400 Bq/m³. Lista radonkunnista löytyy STUKin sivuilta.

Radon kertyy ihmisen elimistöön pitkävaikutteisesti. Altistuminen korkeille radonarvoille alkaa pahimmassa tapauksessa jo päiväkodissa. Nuorena alkanut altistuminen säteilylle on todella vakava asia!

Ylen uutisten jutussa haastateltu Säteilyturvakeskuksen edustaja harmitteli erikseen sitä, etteivät edes päiväkotilasten vanhemmat tai media ole nostaneet radonia julkiseen keskusteluun. Noin puolet meidän suomalaisten saamasta säteilyannoksesta tulee kuitenkin radonista. Vaikka radonista kerrottiinkin parhaaseen kesäloma-aikaan pääuutislähetyksessä, niin monikohan siihen edes kiinnitti huomiota? Tapahtumarikas heinäkuu on vienyt julkisen keskustelun jälleen ihan muihin asioihin. Radonista johtuvat vuosittaiset 300 keuhkosyöpää ovat kuitenkin suomalaisille huomattavasti suurempi ja todennäköisempi riski kuin vaikkapa terrorismi.

Lähteet ja lisätietoa:

Tuomikoski, M. 2016. Altistuvatko lapsesi syöpää aiheuttavalle radonille? Julkisten tilojen radonpitoisuudet hämärän peitossa. YLE. 18.7.2016. http://yle.fi/uutiset/altistuvatko_lapsesi_syopaa_aiheuttavalle_radonille_julkisten_tilojen_radonpitoisuudet_hamaran_peitossa/9026685

Säteilyturvakeskus. 2016. Kunnat, joissa työpaikkojen radonmittaus on pakollinen. http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Facebooktwitterlinkedin