Image Image Image Image Image Image Image Image Image

27 helmi

Kirjoittaja

Radonundersökningar och -reparationer

27.2.2017 | Kirjoittaja |

Radonundersökningarna och -reparationerna kräver speciella färdigheter, avancerade metoder och kontinuerlig kvalitetskontroll. RadonFix Finland Oy betjänar sina kunder i alla radon och dess försvarsrelaterade projekt. Vårt sortiment av tjänster omfattar mätningar av radonkoncentrationer, utformning och genomförande av kostnadseffektiva radonkorrigeringar. Vi är verksamma i hela Finland.