Image Image Image Image Image Image Image Image Image

27 helmi

Kirjoittaja

RADON ÄR EN LUKTFRI, OSYNLIG OCH CANCERFRAMKALLANDE ÄDELGAS SOM KAN FINNAS I INOMHUSLUFTEN

27.2.2017 | Kirjoittaja |

Ungefär hälften av stråldosen för en finländare har sitt ursprung i inomhusluftens radon. Radon kommer in i husen genom genomföringar, betongsprickor och otätade fogar. Långtidsexponering för en stor dos radon ökar risken för lungcancer. Ungefär 300 personer i Finland får årligen lungcancer av radon.