Image Image Image Image Image Image Image Image Image

04 helmi

Kirjoittaja

Radonkaasu on talojen sisäilmassa esiintyvä hajuton ja näkymätön, syöpää aiheuttava jalokaasu

4.2.2013 | Kirjoittaja |

Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Radonkaasua pääsee taloon mm. läpivienneistä, betonihalkeamista sekä tiivistämättömistä saumakohdista. Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Suomessa noin 300 henkeä saa vuosittain keuhkosyövän radonin johdosta.