Image Image Image Image Image Image Image Image Image

RADON ÄR EN LUKTFRI, OSYNLIG OCH CANCERFRAMKALLANDE ÄDELGAS SOM KAN FINNAS I INOMHUSLUFTEN

Ungefär hälften av stråldosen för en finländare har sitt ursprung i inomhusluftens radon. Radon kommer in i husen genom genomföringar, betongsprickor och otätade fogar. Långtidsexponering för en stor dos radon ökar risken för lungcancer. Ungefär 300 personer i Finland får årligen lungcancer av radon.

Radonundersökningar och -reparationer

Radonundersökningarna och -reparationerna kräver speciella färdigheter, avancerade metoder och kontinuerlig kvalitetskontroll. RadonFix Finland Oy betjänar sina kunder i alla radon och dess försvarsrelaterade projekt. Vårt sortiment av tjänster omfattar mätningar av radonkoncentrationer, utformning och genomförande av kostnadseffektiva radonkorrigeringar. Vi är verksamma i hela Finland.

 

Vårt företags långa erfarenhet inom förbättring av luftbytet samt installeringen av egentliga radonbekämpningssystem hjälper oss hitta passliga, säkra och kostnadseffektiva lösningar för alla våra kunder. Vårt primära mål är en nöjd kund och ett radonsäkert hem.

RadonFix Suomi Oy:s rötter är i Heinola, på ett känt radonområde. RadonFix-produkternas utveckling börjades år 2005 av ingenjörsbyrån Forestroom. År av kontinuerlig produktutveckling resulterade i den unika RadonFix-produktfamiljen som belönades år 2010 med det landskapliga INNOSUOMI-priset.

luotettava
aa
stuk
innosuomi
omakotiliitto