Image Image Image Image Image Image Image Image Image

15 tammi

Kirjoittaja

Radonin mittauskausi pitenee ja mittausvelvoite kiristyy uuden säteilylain myötä

15.1.2019 | Kirjoittaja |

Radonmittaus työpaikalla

STUK tiedotti viime vuoden loppupuolella merkittävistä muutoksista radonmittauksia koskevassa lainsäädännössä. Nämä uudet säädökset astuivat voimaan 15.12.2018. Muutoksien myötä radonin mittauskausi piteni useammalla kuukaudella – nyt mittauksia voi suorittaa syyskuun alusta aina toukokuun loppuun saakka.

Myös korjaustoimenpiteisiin täytyy ryhtyä alemmassa radonpitoisuuden raja-arvossa kuin aiemmin. Ennen sallittu raja-arvo ilman radonpitoisuudelle oli 400 becquereliä kuutiometrissä ilmaa, nyt se on laskettu alempaan lukemaan 300 Bq/m3. Radonriskikuntiin lisättiin samalla lukuisia uusia kuntia, ja niitä on nyt lähes tuplasti enemmän kuin aiemmassa listauksessa. Esimerkiksi kaikki pääkaupunkiseudun kunnat (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) ovat korkean radonriskin aluetta.

Lainsäädäntö tiukentaa lisäksi työnantajien mittausvelvoitetta työpaikoilla. Mittaukset ovat jatkossa pakollisia kaikilla työpaikoilla, jotka sijaitsevat maan alla, ensimmäisessä kerroksessa, läpäisevällä maaperällä, tai joissa on aiemmin mitattu vähintään 10 % uutta raja-arvoa korkeampi radonpitoisuus. Lisäksi on aiheellista tarkistaa, onko työpaikkakuntasi radonriskikuntien listalla ja tarvittaessa ryhtyä mittaustoimenpiteisiin.

Lähteet ja lisätietoa:

Säteilyturvakeskus (STUK). 9.11.2018. Uusi säteilylaki tiukentaa työnantajien radonmittausvelvoitetta. Luettavissa: https://www.stuk.fi/-/uusi-sateilylaki-tiukentaa-tyonantajien-radonmittausvelvoitet-1

Facebooktwitterlinkedin