Image Image Image Image Image Image Image Image Image

12 joulu

Kirjoittaja

Luotettavuus ja laatu takaavat mielenrauhan radonasioissa

12.12.2016 | Kirjoittaja |

Radonturvallisuuden parissa töitään tekevät viranomaiset ja yritykset pyrkivät varsinkin näin mittauskauden aikana muistuttamaan kansalaisia radonin vaaroista sekä radonmittauksen tarpeellisuudesta. Toistettakoon vielä tässäkin, että radon aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpää. Vertailun vuoksi tulipaloissa menehtyi viime vuonna 79 ihmistä. Radon on siis todellinen riski.

Säteily kertyy elimistöön pitkän ajan kuluessa, joten oman elinympäristön radonturvallisuus on hyvä varmistaa. Syytä paniikkiin ei sen sijaan ole. Vaikka asunnossa olisikin mitattu raja-arvot ylittäviä radonlukemia, saadaan radonpitoisuus usein palautettua sallitulle tasolle jo varsin pienillä korjaustoimenpiteillä. Sitkeimmissä, viitearvot reilusti ylittävissä tapauksissa voi tosin olla pakko tehdä suurempi radonremontti.

Jotta radonmittaus olisi luotettava, tulee mittaus suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymillä pitkäaikaismittareilla. Pitkäaikaismittaus suoritetaan asuintilassa talvikaudella (1.11.-30.4.) kahden kuukauden ajan. AlphaRadon-mittausjärjestelmä on edullinen ja STUK:in virallisesti hyväksymä radonin pitkäaikaismittaukseen. Mittaus on täysin vaivaton ja huomaamaton asukkaan kannalta. Hänen täytyy ainoastaan muistaa palauttaa mittari kahden kuukauden päästä laboratorioon analysoitavaksi. Palautuskuorikin on valmiiksi maksettu!

Kun mittaaminen on vaivatonta, tulokset luotettavia ja mahdollisesti tarvittavat korjauspalvelut ammattitaidolla suunniteltuja ja tehtyjä, voi asukas olla turvallisin mielin terveytensä suhteen.

Lähde:

SPEK. 2016. Palokuolema- ja tulipalotilastoja. http://www.spek.fi/Suomeksi/Ajankohtaista/Tilastot

Facebooktwitterlinkedin