Image Image Image Image Image Image Image Image Image

16 marras

Kirjoittaja

Tupakoitsija: tiedätkö, miksi juuri sinun kannattaa mitata kotisi radonarvo?

16.11.2016 | Kirjoittaja |

Radioaktiivinen radon aiheuttaa noin puolet suomalaisen henkilön keskimääräisestä vuosittaisesta säteilyannoksesta. Radonin aiheuttamana diagnosoidaan maassamme noin 300 keuhkosyöpää vuodessa. Korkeille radonpitoisuuksille altistuminen lisää merkittävästi erityisesti tupakoitsijoiden keuhkosyöpäriskiä. Tämä johtuu tupakoinnin ja radonaltistuksen haitallisesta yhteisvaikutuksesta.

Korkeita radonpitoisuuksia esiintyy tyypillisesti harjualueilla, esimerkiksi Salpausselän alueella. Viitearvot ylittäviä radonarvoja voi kuitenkin olla missä tahansa Suomessa, aina Lappia myöten. Mikäli siis tupakoit, olet tupakoinut tai altistunut tupakansavulle muuten ja asut tunnetulla radonalueella, suosittelemme ehdottomasti asunnon radonpitoisuuden mittaamista! Edullinen ja luotettava AlphaRadon-pitkäaikaismittaus kannattaa tehdä nyt talven aikana.

Radonpitoisuudet ovat erityisen korkeita ns. radonkunnissa. Oman asuinkuntasi tilannetta voit tarkastella Säteilyturvakeskuksen sivuilta: http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa/suomen-radonkartat/radon-suomessa-kunnittain

Lähde ja lisätietoa: https://www.ilmansyopaa.fi/tunne-syopariskit/tyo-ja-ymparisto/

Facebooktwitterlinkedin