Image Image Image Image Image Image Image Image Image

12 loka

Kirjoittaja

AlphaRadon-laboratorion verifiointi uusittu, mittausjärjestelmä kalibroidaan lokakuussa

12.10.2016 | Kirjoittaja |

Säteilyturvakeskus (STUK) on myöntänyt AlphaRadon-mittauspurkeille hyväksynnän asuntojen ja työpaikkojen radonmittauksiin. Hyväksyntä on voimassa vuoteen 2019 saakka.

Jotta radonlaboratorio säilyttää Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksynnän, täytyy laboratorion pätevyys tarkastaa eli verifioida vuosittan. AlphaRadonin laboratorion verifiointitodistus on uusittu 1.10.2016., myöntäjänä Englannin yleinen terveysviranomainen Public Health England.

Säteilyturvakeskus edellyttää myös, että laboratorion mittausjärjestelmä kalibroidaan vuosittain. AlphaRadonin laitteet kalibroidaan yleensä lokakuussa, jotta ne olisivat parhaassa mahdollisessa toimintakunnossa mittauskauden alkaessa. Laboratorion mittausjärjestelmän kalibrointi on parhaillaan meneillään Saksassa sijaitsevassa erikoislaitoksessa, ja se valmistuu ennen lokakuun loppua.

Radon ja sen mittaaminen ovat vakavia ja tärkeitä asioita, tämän vuoksi tulee käyttää vain tunnustetusti laadukkaita pitkäaikaismittareita. Laadukas mittari ei kuitenkaan yksinomaan riitä, vaan myös radonlaboratorion on täytettävä tiukimmatkin laatukriteerit. Tämä takaa sen, että laboratorion tekemät analyysit kertovat tutkittavan kohteen todellisen radontason.

Facebooktwitterlinkedin