Image Image Image Image Image Image Image Image Image

26 kesä

Kirjoittaja

Radonia kesämökillä?

26.6.2016 | Kirjoittaja |

Miksi puhumme radonista keskellä parhainta lomakautta? Radon on erittäin vakava asia. Se aiheuttaa Suomessa vuosittain noin 300 keuhkosyöpää. Pitkäaikainen altistuminen radonille lisää erityisesti tupakoitsijoiden keuhkosyöpäriskiä entisestään. Monet suomalaiset viihtyvät vapaa-ajan asunnoillaan entistä pidempiä aikoja. Koska radonriski kasvaa pitkäaikaisen oleskelun myötä, voi ympärivuotinen mökkeily kasvattaa radonriskiä huomaamatta. Näin on varsinkin siitä syystä, ettei radonia voi haistaa, maistaa eikä havaita muuten kuin mittaamalla.

Kesämökin radonpitoisuutta ei valitettavasti voi mitata luotettavasti kesällä. Luotettavin mittaustulos saadaan tekemällä radonin pitkäaikaismittaus vähintään 2 kuukauden ajan marras-huhtikuussa.

Suomen ympäristökeskuksen raportin mukaan maan tiheimmät kesämökkikeskittymät ovat pääkaupunkiseudun ympäristössä, Tampereen ja Lappeenrannan välisellä vyöhykkeellä, Turun ja Vaasan saaristossa sekä Lapin matkailukeskuksissa. Monet suositut kesämökkikunnat ovat myös Säteilyturvakeskuksen määrittelemiä radonkuntia. Tällaisissa kunnissa vähintään 10 % mitatuista pientalojen radonkeskiarvoista ylittää arvon 400 Bq/m³.

Radonkuntia on paljon niin Hämeessä, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä- ja Pohjois-Karjalassa kuin Uudellamaallakin. Niitä on myös muissa maakunnissa ympäri Suomen, Lappia myöten. Lisätietoa radonkunnista saa Säteilyturvakeskuksen sivuilta (linkki alempana).

Lähteet ja lisätietoa:

Suomen ympäristökeskus. 2015. Vapaa-ajan asuminen Suomessa. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/155089/SYKEra_22_2015.pdf?sequence=1

Säteilyturvakeskus. 2016. http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Facebooktwitterlinkedin