Image Image Image Image Image Image Image Image Image

14 maalis

Kirjoittaja

Mittausraportin tulokset kannattaa lukea tarkasti – ja hyödyntää

14.3.2016 | Kirjoittaja |

tuotepaketti_Stuk_logolla

Kun radonmittaus on valmis ja mittauspurkit palautettu laboratorioomme analysoitavaksi, asiakas saa noin 2-4 viikon kuluttua tarkan raportin asuntonsa/tilojensa radonpitoisuudesta toimenpidesuosituksineen. Näin mittauskauden loppupuolella laboratoriossa saattaa olla ajoittain ruuhkaa, joten raportin saaminen saattaa kestää aavistuksen kauemmin kuin yleensä.

Kuluneen mittauskauden tuloksissa on ollut havaittavissa varsin korkeita radonarvoja. Jopa yli 40 prosentissa kohteista radonarvo ylitti 200 Bq/m³. Uusissa asunnoissa näin korkeat lukemat tarkoittavat nykysäännösten mukaan rakennusvirhettä.

Mitä raportin tulokset ja suositukset sitten tarkoittavat?

Mikäli mitattu radonkeskiarvo alittaa 200 Bq/m³: tilat ovat radonturvalliset. Mitään lisätoimenpiteitä ei ole tarpeen tehdä.

Mikäli radonkeskiarvo on yli 200 Bq/m³, mutta alle 300 Bq/m³: Säteilyturvakeskus STUK suosittelee tiloissa tehtäväksi radonturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Esimerkiksi ilmanvaihdon parannuksella saadaan usein aikaan radonarvojen lasku turvalliselle tasolle. RadonFixin tiivistys- ja ilmanvaihtopaketti tarjoaa edullisen tavan saada tällaisten kohteiden radonarvot kuntoon. Parannustoimenpiteiden jälkeen suositellaan radonin uudelleen mittaamista.

Mikäli radonkeskiarvo on yli 300 Bq/m³, mutta alle 400 Bq/m³:
EU:n uusi säteilysuojelun perusnormidirektiivi tulee voimaan vuoteen 2018 mennessä. Direktiivin mukainen maksimiviitearvo huoneilman radonpitoisuudelle on 300 Bq/m³. Suosittelemme toimimaan ennakoivasti ja ryhtymään vastaaviin korjaustoimenpiteisiin kuin 400 Bq/m³ ylityksissä.

Mikäli radonkeskiarvo ylittää 400 Bq/m³:
Tilat eivät ole radonturvalliset. Asunnon omistajan tai haltijan tulee ryhtyä toimenpiteisiin radonpitoisuuden pienentämiseksi. Suomen Säteilyturvakeskuksen mukaan näissä tiloissa vuosikeskiarvo ylittää sosiaali- ja terveysministeriön päätöksessä (944/92) annetun enimmäisarvon huoneilman radonpitoisuudelle tai on sitä lähellä. RadonFixin asiantuntijat tarjoavat radonkorjausten suunnittelu- ja korjauspalveluita niin asuntoihin kuin työpaikoillekin.

Facebooktwitterlinkedin