Image Image Image Image Image Image Image Image Image

19 helmi

Kirjoittaja

Radonia kulkeutuu sisälle eniten talvella

19.2.2016 | Kirjoittaja |

Tärkein radonpitoisuuteen vaikuttava tekijä on maaperän uraanipitoisuus. Radon on uraanin hajoamistuote. Sisäilman radonpitoisuudet johtuvat maaperän radonpitoisen huokosilman virtaamisesta sisätiloihin. Radonia virtaa sisätiloihin erityisesti talvikautena. Tämä johtuu lämpötilaerosta sisätilojen ja ulkoilman välillä sekä tästä seuraavasta alipaineisuudesta talossa.

Luotettavat, todellisen radonpitoisuuden mittaavat radonin pitkäaikaismittaukset tuleekin suorittaa mittauskaudella eli välillä 1.11. – 30.4. Pitkäaikaismittauksen kesto on 2 kuukautta. Talvikauden 2015-16 pitkäaikaismittauksen ehtii vielä suorittaa tilaamalla AlphaRadon-mittauspurkit helmikuun aikana.

Maaperän ja täytemaan läpäisevyydellä on myös suuri vaikutus radonin virtaamiseen sisätiloihin: mitä karkeampi ja läpäisevämpi maa on, sitä enemmän radonia pääsee virtaamaan. Rakennusmateriaalilla on myös suuri vaikutus radonpitoisuuteen ennen kaikkea betonirakenteisissa taloissa. Maaperän uraanipitoisuuden vuoksi uraania ja sen hajoamistuotteita – kuten radonia – esiintyy myös talousvedessä.

Lähde ja lisätietoa:

http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radonin-lahteet

Facebooktwitterlinkedin