Image Image Image Image Image Image Image Image Image

05 helmi

Kirjoittaja

Työpaikkojen radonmittaus pakollinen radonkunnissa!

5.2.2016 | Kirjoittaja |

Korkeita radonpitoisuuksia voi esiintyä kaikkialla Suomessa. Koska pitkäaikainen altistuminen radonille kasvattaa riskiä sairastua keuhkosyöpään, radonarvo tulisi mitata paitsi kotona niin myös työpaikolla – vietämmehän työpaikalla niin suuren osan elämästämme.

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt ohjeessaan ST 12.1. tietyt kunnat, joiden työpaikoilla radonin mittaaminen on pakollista. Kannattaa huomioida, että vuokratuissa tiloissa toimiva yrittäjä on vastuussa yrityksensä toimitilojen radonmittauksesta, mahdollinen radonremontti on sen sijaan kiinteistön omistajan vastuulla.
Radonmittaus ei ole kuitenkaan yleensä pakollista työtiloissa, jotka sijaitsevat toisessa tai tätä ylemmässä kerroksessa.

STUK on määritellyt työpaikkojen radonmittauksen pakolliseksi kunnissa, joissa pientaloissa mitatuista radonarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³. Luettelo tällaisista kunnista löytyy STUKin sivuilta. Linkki alla. Lista on päivitetty viimeksi lokakuussa 2014, joten tämän jälkeen tapahtuneita kuntaliitoksia ei ole huomioitu.

Luettelo kunnista, joiden työpaikoilla radonmittaus on pakollinen:

http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Mainittujen kuntien lisäksi radonmittaus on pakollinen myös muualla Suomessa, harjuilla tai sora- tai hiekkamuodostumilla sijaitsevissa työpaikoissa. Tällöin radonia saattaa päästä kulkeutumaan rakennuksiin erityisen paljon. Radonmittaus on aina pakollinen kaikissa maan alla sijaitsevissa pysyvissä työtiloissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje ST 12.1. 02.02.2011. Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa: http://plus.edilex.fi/stuklex/fi/lainsaadanto/saannosto/ST12-1

Facebooktwitterlinkedin