Image Image Image Image Image Image Image Image Image

06 loka

Kirjoittaja

Radon työpaikoilla

6.10.2015 | Kirjoittaja |

Radonille altistuminen työpaikoilla on merkittävä terveysriski. Työpaikkojen, päiväkotien, koulujen ja julkisten tilojen radonarvo ei määräysten mukaan saa ylittää 400 Bq/m³.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeen mukaan työpaikkojen radonmittaus on pakollinen tiettyjen kuntien alueilla. Tällaisissa kunnissa pientaloista mitatuista radonin vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³. Linkki STUK:in kuntaluetteloon on tämän artikkelin lopussa. Vaatimus ei kuitenkaan koske sellaisia työpaikkoja, joissa esimerkiksi työtilojen sijainnin vuoksi ei esiintyne yli 400 Bq/m³ radonpitoisuuksia – yleensä jos työtilat sijaitsevat toisessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, ei radonarvojen mittaus ole pakollista.

Talvella 2014-15 Säteilyturvakeskus mittasi radonia tehostetusti päiväkodeista 61 kunnan alueella. Tulevana talvena tehostetut mittaukset on tarkoitus toteuttaa oppilaitoksissa. Radonin pitkäaikaismittaukset voidaan suorittaa luotettavasti vain talviaikaan, mittauskaudella 1.11.-30.4. Mittausajan minimikesto on kaksi kuukautta.

Säteilyturvakeskuksen luettelo kunnista, joiden alueella ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevien työpaikkojen radonmittaus on pakollinen: http://www.stuk.fi/stuk-valvoo/luonnonsateilylle-altistava-toiminta/radon-tavanomaisilla-tyopaikoilla/kunnat-joissa-tyopaikkojen-radonmittaus-on-pakollinen

Facebooktwitterlinkedin