Image Image Image Image Image Image Image Image Image

03 loka

Kirjoittaja

Radonista 300 keuhkosyöpää vuodessa

3.10.2015 | Kirjoittaja |

Rakennusten sisäilmassa esiintyvä radon on toiseksi merkittävin tunnettu keuhkosyövän aiheuttaja tupakoinnin jälkeen. Suomessa vuosittain todetuista parista tuhannesta keuhkosyöpätapauksesta noin 300 johtuu radonista. Radon lisää entisestään erityisesti tupakoivien keuhkosyöpäriskiä.

Eurooppalaisen tutkimuksen* perusteella 30 vuoden asuminen 700 Bq/m3 radonpitoisuudessa kaksinkertaistaa riskin sairastua keuhkosyöpään 75 ikävuoteen mennessä – tupakoivilla henkilöillä riski on tällöin 20% ja tupakoimattomilla 1 %.

Radonia ei voi huomata aistinvaraisesti, sillä se on väritön, hajuton ja mauton, radioaktiivinen kaasu. Radon on peräisin maaperän tai pohjaveden uraanista. Rakennuksiin se kulkeutuu sisä- ja ulkoilman paine-eron johdosta, mm. betonin pienten halkeamien, tiivistämättömien saumakohtien ja läpivientien kautta. Rakennuksen sisätilojen alipaine on suurimmillaan talvikaudella, jolloin radoniakin kulkeutuu huomattavasti kesäkautta enemmän.

Eurooppalaisiin syöpäsuosituksiin on elokuussa 2015 lisätty myös radonturvallisuuden parantaminen. Säteilyturvakeskuksen (STUK) suosituksiin on jo tätä aiemmin kuulunut se, että kaikkien radonalueella sijaitsevien pientalojen, ensimmäisen kerroksen asuntojen ja työpaikkojen radontaso tulisi mitata sekä tarvittaessa korjata.

Lisätietoa radonista ja terveydestä:

http://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-aiheuttaa-keuhkosyopaa

http://www.terve.fi/terveyden-abc/uutta-tietoa-radonista

* Eurooppalainen tutkimus radonista: Darby et al. 2005. Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. British Medical Journal, 330, 23–227.

Facebooktwitterlinkedin