Image Image Image Image Image Image Image Image Image

RadonFix, kohteen Radonfix tekijä - Page 6 of 7

19 Jou

Kirjoittaja

Joulutervehdys

19.12.2015 | Kirjoittaja |

RadonFix_joulukortti_2015

Vaikka eteläisessä Suomessa ei taida enää olla toiveita valkoisesta joulusta, on joulu kuitenkin vuoden tunnelmallisinta aikaa. Silloin on hyvä rauhoittua yksin tai läheisten kanssa, nauttia kiireettömästi vaikka hyvästä kirjasta, kauniista musiikista, jouluherkuista, omasta rauhasta tai lasten jouluriemusta.

RadonFix Suomi Oy kiittää kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kuluneesta vuodesta. Rauhallista Joulua sekä Turvallista Vuotta 2016 kaikille!

Facebooktwitterlinkedin

18 Jou

Kirjoittaja

Radonin sairas historia

18.12.2015 | Kirjoittaja |

Radonin vaarallisuuteen kodeissa ja työpaikoilla alettiin Suomessa kiinnittää tosissaan huomiota vasta 1980-luvulla. Tietoisuus radonin haitoista on kasvanut siitä lähtien, mutta vieläkin elinympäristön radonturvallisuudessa on paljon parantamisen varaa niin meillä kuin muuallakin. Nykyään tiedetään, että radon aiheuttaa 300 keuhkosyöpää vuodessa. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

11 Jou

Kirjoittaja

Radon, Suomen erityisongelma

11.12.2015 | Kirjoittaja |

Tuoreissa eurooppalaisissa syöpäsuosituksissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös elinympäristön säteilyarvoihin. Korkeat radonarvot ovat erityisesti pohjoisen Euroopan ongelma: Suomessa ne johtuvat erityisesti kallioperästä, ilmastosta sekä rakennustekniikasta. Raja-arvot ylittäviä radonpitoisuuksia esiintyy ympäri maan, erityisesti Lahden seudulla, Pirkanmaalla ja Itä-Uudellamaalla. Suurin osa radonasunnoista sijaitsee Salpausselkä-muodostumilla tai harjualueilla. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan kaikkien näillä alueilla sijaitsevien asuntojen ja työpaikkojen radonpitoisuus kannattaa mitata. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

03 Jou

Kirjoittaja

Radon aiheuttaa 300 keuhkosyöpää vuodessa – AIDS, hukkumiset, rattijuopot enemmän otsikoissa

3.12.2015 | Kirjoittaja |

HIV, rattijuopon aiheuttamat liikenneonnettomuudet, hukkumiset… Kaikista näistä saa helposti näyttäviä lehtiotsikoita. Sen sijaan ihmisten pitkäaikainen altistuminen sisäilman radonille sekä radonin vuosittain aiheuttamat 300 keuhkosyöpää unohtuvat helposti otsikoista. HIV-viruksen (AIDS) seurauksena kuoli vuonna 2013 Suomessa 4 ihmistä. Viime vuonna (2014) rattijuopumuksen seurauksessa kuoli tieliikenteessä 41 ihmistä. Hukkumalla suomalaisia kuoli samana vuonna 152 ihmistä, luku sisältää myös vesiliikenteen ja ulkomailla hukkuneet. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

25 Mar

Kirjoittaja

Allergia- ja astmaliiton sekä Omakotiliiton jäsenille radonmittaus etuhintaan

25.11.2015 | Kirjoittaja |

Sisäilman radon on merkittävä terveysriski. Arviolta puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin radonista, joka aiheuttaa maassamme vuosittain noin 300 keuhkosyöpätapausta. Varsinkin Etelä-Suomen harjualueilla sekä muilla tunnetuilla radonalueilla sijaitsevien kotien radonpitoisuus tulisikin suositusten mukaan mitata 5 vuoden välein.

Allergia- ja astmaliiton sekä Omakotiliiton jäsenet saavat valtakunnallisena jäsenetuna alennusta AlphaRadon-radonmittauksesta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

16 Mar

Kirjoittaja

Älä luota pikamittareihin – vain pitkäaikaismittauksilla selviää todellinen radontaso

16.11.2015 | Kirjoittaja |

pikamittaus_vs_pitkaaikaismittaus
Viranomaisten asettamat raja-arvot radontasolle ovat aina vuosikeskiarvoja. Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti ja todellisen radonvuosikeskiarvon mittaamiseksi radonmittaus tulee suorittaa Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymällä mittausmenetelmällä.

Pikamittareiden antamia tuloksia ei voi luotettavasti muuntaa vuosikeskiarvoiksi, eivätkä ne täten anna varmaa kuvaa asunnon tai työpaikan radontasosta. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

09 Mar

Kirjoittaja

STUKin hyväksyntä – laadukkaan radonmittauksen tae

9.11.2015 | Kirjoittaja |

Alpharadon_stuk_hyvaksynta

On ensiarvoisen tärkeää, että radonmittaukset suoritetaan Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymillä mittausmenetelmillä. Jotta mittausmenetelmälle myönnetään STUKin hyväksyntä, täytyy radonmittauksia tarjoavan tahon todistaa säännöllisesti mittausmenetelmänsä laatu: Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

05 Mar

Kirjoittaja

Huolehdi terveydestäsi – Euroopan radonturvallisuuspäivä 7.11.

5.11.2015 | Kirjoittaja |

ERD 2015

Euroopan radonjärjestö (ERA) haluaa muistuttaa kaikkia eurooppalaisia radonin vaaroista ja radontorjunnan tärkeydestä. Marraskuun 7. päivä vietetään ensimmäistä eurooppalaista radonturvallisuuspäivää, Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

16 Lok

Kirjoittaja

Korkea radonpitoisuus – kiinteistössä oleva merkittävä virhe

16.10.2015 | Kirjoittaja |

Kun kiinteistön myyjänä toimii kuolinpesä, on ostajan usein vaikea osoittaa myyjätahon eli kuolinpesän osakkaiden olleen tietoisia kiinteistön virheistä. Tällaisissa tapauksissa korvausvaatimuksia arvioidaan kuluttajariitalautakunnissa vain piilevien (salaisten) virheiden kannalta. Näissä tapauksissa virheiden on oltava merkityksellisiä, jotta korvattavuuskynnys täyttyisi. Vaarallisen korkeat radonpitoisuudet on ratkaisuissa arvioitu merkittäväksi laatuvirheeksi ja täten myyjän korvattaviksi. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin

06 Lok

Kirjoittaja

Radon työpaikoilla

6.10.2015 | Kirjoittaja |

Radonille altistuminen työpaikoilla on merkittävä terveysriski. Työpaikkojen, päiväkotien, koulujen ja julkisten tilojen radonarvo ei määräysten mukaan saa ylittää 400 Bq/m³.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) ohjeen mukaan työpaikkojen radonmittaus on pakollinen tiettyjen kuntien alueilla. Tällaisissa kunnissa pientaloista mitatuista radonin vuosikeskiarvoista vähintään 10 % ylittää arvon 400 Bq/m³. Linkki STUK:in kuntaluetteloon on tämän artikkelin lopussa. Lue lisää

Facebooktwitterlinkedin